Приложение на продукта

Quint tech производител на 1-20 слоеви дъски, продуктите се използват широко в интелигентна електроника, комуникационни технологии, енергийни технологии, индустриален контрол, сигурностинженеринг, автомобилна индустрия, медицина, космическа и отбранителна.