Производствен пазар

През последните десет години ние си сътрудничихме с широки клиенти, които са главно от Австралия, Европа и Америка, нашите сътрудничещи клиенти като Aurora, Boca Flasher, BMW, Geely auto, Huawei, Samsung electronics.